1:13 pm - วันเสาร์ มกราคม 12, 2013

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ

PART TIME

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครช่างกองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา ผู้สนใจงานรัฐวิสาหกิจ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2555ในวันและเวลาราชการ อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

รายละเอียดงานรัฐวิสาหกิจ
ตำแหน่งงาน ช่างกองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุ 18 – 35 ปี ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร มี สด.8 หรือ สด.43
– วุฒิการศึกษา วุฒิ ปวช. สาขางานก่อสร้าง หรือสาขางานโยธา (มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.) ทางด้านช่าง สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
– วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ , รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

** จำหน่ายใบสมัครชุดละ 100 บาท ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. และสมัครด้วยตนเอง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ที่อยู่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2579-0045 และ 0-2940-1153

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

Filed in: งานรัฐวิสาหกิจ