11:43 am - วันเสาร์ มกราคม 12, 2013

งานราชการ 2556 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดหัวใจ Hybrid

PART TIME

งานราชการ 2556 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดหัวใจ Hybridโดยกองวิสัญญี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดหัวใจ Hybrid 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

งานราชการ 2556 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดหัวใจ Hybrid

งานราชการ 2556 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดหัวใจ Hybrid

งานราชการ 2556 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดหัวใจ Hybrid

รายละเอียดงานราชการ

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดหัวใจ Hybrid 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค หรือสาขาเทคโนโลยีหัวใจ

วิธีสมัครงาน สมัครได้ที่ กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น 9 เวลา 09.00 – 15.00 น. หรือติดต่อสอบถาม 02-3547768 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

Filed in: งานราชการ