1:57 pm - วันเสาร์ มกราคม 6, 7534

เปิดสอบงานราชการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนายร้อยตำรวจ ปี 2556 (ชาย/หญิง)

PART TIME

สมัครงานราชการ  เปิดสอบงานราชการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนายร้อยตำรวจ ปี 2556 (ชาย/หญิง) ผู้สนใจงานราชการ รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 55 – วันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 56 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

เปิดสอบ งานราชการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนายร้อยตำรวจ ปี 2556 (ชาย/หญิง)

เปิดสอบงานราชการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนายร้อยตำรวจ ปี 2556 (ชาย/หญิง)

รายละเอียดงานราชการ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัคร ข้าราชการตำรวจ (ชาย-หญิง) และบุคคลภายนอกหญิง ประจำปีการศึกษา 2556

เพศหญิงเปิดรับสมัครดังนี้

- รับสมัคร ม.6 (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง

- รับสมัครนักเรียนหญิงสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

- รับสมัครชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง

- รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

เพศชายเปิดรับสมัครดังนี้

- รับสมัครชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็น นรต.

-รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

**คำเตือน

หากพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดใน รร.นรต. เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือในการสอบเข้าเป็น นรต. และ นตท. ทาง รร.นรต. จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด ดังนั้น จึงขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าการสอบเข้าเป็น นรต.และ นตท. เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม มีมาตรฐานและโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

กำหนดการรับสมัคร

1 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 55 – วันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 56
2 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 55 เป็นต้นไป

3 สอบรอบแรก (ข้อเขียน) วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 56 เข้าห้องสอบเวลา 12.๐๐ น. เริ่มทำข้อสอบ 13.๐๐ น. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บางนา

หลักฐานที่ใช้แสดงในวันสอบข้อเขียน มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวสอบ (ผู้สมัครทุกคน)

2. บัตรประชาชน (ผู้สมัครทุกคน)

3. บัตรข้าราชการตำรวจ หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา

(เฉพาะข้าราชการตำรวจชาย/หญิง เท่านั้น)

ประกาศผลสอบ รอบแรก

ทางอินเทอร์เน็ต วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 56 เว็บไซต์  www.rpca-admission.com , www.rpca.ac.th , itar.rpca.ac.th

รายงานตัวด้วยตนเอง รอบแรก วันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 56 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และตรวจร่างกาย วันจันทร์ที่ 11 – วันอังคารที่ 12 ก.พ. 56 ที่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รพ.ตร.) + พิมพ์ลายนิ้วมือ

เฉพาะกลุ่มบุคคลภายนอก (หญิง)

ตรวจร่างกาย วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 56 ณ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รพ.ตร.)

สอบพลศึกษา วันพุธที่ 20 ก.พ. 56 ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ยื่นหลักฐานการสมัครและคะแนนเพิ่มพิเศษ วันพุธที่ 2๐ ก.พ. 56 ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วัดขนาดร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 56 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประกาศผลสอบ รอบสุดท้าย ทางอินเทอร์เน็ต วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 56 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ทำสัญญามอบตัว วันอังคารที่ 12 มี.ค. 56 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เปิดการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษา รร.นรต. , ศูนย์บริการทางการศึกษา (ศบศ.)

เว็บไซต์ http://www.rpca-admission.com/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

Filed in: งานราชการ