หางานบริษัท 2556/2013 สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานพาร์ทไทม์ part time เสาร์ อาทิตย์ งานเสริม งานพิเศษ หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม อาชีพอิสระ » งานรัฐวิสาหกิจ http://www.bkkparttimejobonline.com หางานบริษัท 2556/2013 สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานพาร์ทไทม์ part time เสาร์ อาทิตย์ งานเสริม งานพิเศษ หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม อาชีพอิสระ Tue, 08 Jan 2013 17:33:29 +0000 th hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.5 งานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับสมัครงาน 134 อัตรา http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2590%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%259f http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f.html#comments Sun, 30 Dec 2012 06:58:53 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1467 more »]]> สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงาน จำนวน 134 อัตรา ผู้สนใจงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555 – 7 มกราคม 2556 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ

งานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับสมัครงาน 134 อัตรา

งานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับสมัครงาน 134 อัตรา

รายละเอียดงานรัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับสมัครงาน ทั้งหมดจำนวน 134 อัตรา

รับสมัครทางinternet ที่ http://mrta.thaijobjob.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานรัฐวิสาหกิจ

(วิธีดาว์โหลดคลิก)

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f.html/feed/ 0
สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท รับสมัครงาน วุฒิป.โท,ตรี 8 อัตรา http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%97-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2597-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2590%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%97-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4.html#comments Wed, 28 Nov 2012 04:37:32 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1363 more »]]> สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท รับสมัครงาน วุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี  8 อัตรา ผู้สนใจงานรัฐวิสาหกิจ  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท รับสมัครงาน วุฒิป.โท,ตรี  8 อัตรา

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท รับสมัครงาน วุฒิป.โท,ตรี 8 อัตรา

รายละเอียดงานรัฐวิสาหกิจ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน วุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ 8 อัตรา

รับสมัครทาง internet ที่ http://www.cattelecom.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานรัฐวิสาหกิจ

(วิธีดาว์โหลดคลิก)

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%97-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4.html/feed/ 0
เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-%e0%b8%81.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2590%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588-%25e0%25b8%2581 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-%e0%b8%81.html#comments Sun, 18 Nov 2012 05:51:03 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1324 more »]]> เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างเครื่องกล พนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานพัสดุ จำนวน 5 ตำแหน่ง ผู้สนใจงานรัฐวิสาหกิจ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ

เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง

เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงาน ช่างไฟฟ้า,ช่างโยธา,ช่างเครื่องกล,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานพัสดุ

จำนวน 5 ตำแหน่ง

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://pwa.thaijobjob.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

(วิธีดาว์โหลดคลิก)

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-%e0%b8%81.html/feed/ 0
งานรัฐวิสาหกิจ 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e-2.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2590%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588-2556-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259e-2 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e-2.html#comments Thu, 08 Nov 2012 02:47:35 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1293 more »]]> งานรัฐวิสาหกิจ 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครช่างกองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา ผู้สนใจงานรัฐวิสาหกิจ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2555ในวันและเวลาราชการ อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

รายละเอียดงานรัฐวิสาหกิจ
ตำแหน่งงาน ช่างกองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุ 18 – 35 ปี ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร มี สด.8 หรือ สด.43
– วุฒิการศึกษา วุฒิ ปวช. สาขางานก่อสร้าง หรือสาขางานโยธา (มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.) ทางด้านช่าง สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
– วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ , รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

** จำหน่ายใบสมัครชุดละ 100 บาท ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. และสมัครด้วยตนเอง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ที่อยู่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2579-0045 และ 0-2940-1153

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e-2.html/feed/ 0
งานรัฐวิสาหกิจ 2556 การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบ รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2590%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588-2556-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259b http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b.html#comments Mon, 05 Nov 2012 03:21:32 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1275 more »]]> งานรัฐวิสาหกิจ 2556 การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบ รับสมัครพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง รับสมัครทาง internet ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 พฤศจิกายน 2555 สำหรับผู้ที่สนใจงานรัฐวิสาหกิจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบ รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบ รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงาน พนักงานการเงินและบัญชี ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโยธา พนักงานพัสดุ ตำแหน่งละ 1 อัตรา รวม 5 อัตรา

รับสมัครทาง internet ที่เว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

(วิธีดาว์โหลดคลิก)

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b.html/feed/ 0
งานรัฐวิสาหกิจ 2556 บริษัท รถไฟฟ้า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%a3.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2590%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588-2556-%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597-%25e0%25b8%25a3 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%a3.html#comments Wed, 31 Oct 2012 05:32:34 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1247 more »]]> งานรัฐวิสาหกิจ 2556 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2555 สำหรับผู้ที่สนใจงานรัฐวิสาหกิจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 บริษัท รถไฟฟ้า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 บริษัท รถไฟฟ้า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป

รายละเอียดงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่กฏหมายและสัญญา เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%a3.html/feed/ 0
งานรัฐวิสาหกิจ 2556 ททท.รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%97-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2590%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588-2556-%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2597-%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25aa http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%97-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa.html#comments Mon, 22 Oct 2012 05:29:38 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1177 more »]]> งานรัฐวิสาหกิจ 2556 ททท.รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 สำหรับผู้ที่สนใจงานรัฐวิสาหกิจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 ททท.รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา

งานรัฐวิสาหกิจ 2556 ททท.รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงานรัฐวิสาหกิจ

1. ตำแหน่งงาน นิติกร
เงินเดือน 10,150 บาท โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไป (Microsoft Office)

- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา

หน้าที่ปฏิบัติงาน
– เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะประกอบการร่างข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ให้ความเห็นปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งขององค์กร

- ดำเนินการ และให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานในการดำเนินงานต่าง ๆ ดำเนินการด้านการประชุม เช่น จัดเตรียมเอกสารการประชุม และจัดทำสรุปรายงานการประชุม

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (ถ้ามี) , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาปริญญาบัตร , สำเนาทะเบียนบ้าน
– รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– หลักฐานการยกเว้นเข้ารับราชการ สด. 8 หรือ สด. 43 (เฉพาะเพศชาย)
เอกสารทั้งหมดนี้ ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงพร้อมกันด้วย

วิธีการสมัครงาน
ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ได้ที่ งานข้อบังคับและระเบียบ กองกฎหมายและระเบียบ ชั้น 5 เลขที่ 1600 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 15-19 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาทำการ โทร 02-250-5500 ต่อ 2550-2553

 

2. ตำแหน่งงาน ลูกจ้างโครงการ กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด
เงินเดือน 10,150 บาท วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 16 พฤศจิกายน 2555 ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ (เวลาทำการ 08.30 -16.30 น.)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
– เพศช/ญ อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MicrosoftWords / Excel / PowerPoint เป็นต้น
– สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษได้ดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบปริญญาบัตร – รายงาน/รับรองผลการศึกษา (Transcript)
– หนังสือรับรองการทำงาน (หากเคยผ่านประสบการณ์การทำงานมาก่อน)

วิธีการสมัครงาน
เขียนจดหมายแนะนำตนเองพร้อมประวัติ โดยยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ หรือส่งอีเมลมาที่ mdgrp@tat.or.th ระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงาน-ลูกจ้างโครงการ”

การสอบคัดเลือก
กลุ่มฐานข้อมูลการตลาดจะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อ เขียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.orgในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 และผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศสามารถเข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9:30-11:30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายชั้น 7 ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับการติดต่อเพื่อเข้ารับการ สัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด โทรศัพท์ 0-2250-5500 ต่อ 2774-2777 โทรสาร 0-2250-5598

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%97-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa.html/feed/ 0
สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน 9 ตำแหน่ง http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2590%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588-%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4.html#comments Wed, 17 Oct 2012 03:51:17 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1144 more »]]> สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน 9 ตำแหน่ง โดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครทางe-mail และ ไปรษณีย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2555 สำหรับผู้ที่สนใจงานราชการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน 9 ตำแหน่ง

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน 9 ตำแหน่ง

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน 9 ตำแหน่ง

รายละเอียดงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงาน

- ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สายงานการเงิน

- ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สายงานการเงิน

- ผู้จัดการส่วนยุทธ์ศาสตร์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

- ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

- ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

- เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

- เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงาน ส่วนประเมินผล

- นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

(วิธีดาว์โหลดคลิก)

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4.html/feed/ 0
หางานรัฐวิสาหกิจ 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครวิศวกร 2 อัตรา http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2590%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588-2556-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2.html#comments Sun, 14 Oct 2012 01:00:00 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1086 more »]]> หางานรัฐวิสาหกิจ 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครวิศวกร 2 อัตรา โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 รวม 2 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 ตุลาคม 2555 สำหรับผู้ที่สนใจงานราชการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

หางานรัฐวิสาหกิจ 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครวิศวกร 2 อัตรา

หางานรัฐวิสาหกิจ 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครวิศวกร 2 อัตรา

หางานรัฐวิสาหกิจ 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครวิศวกร 2 อัตรา

รายละเอียดงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงาน

1.วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)
2.วิศวกร ระดับ 4 กองไฟฟ้า

วิธีรับสมัครงาน
สมัครทาง internet ที่เว็บไซต์ www.exat.co.th ในหัวข้อ สมัครงาน สมัครงานทางระบบ internet

รายละเอียดเพิ่มเติม
วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) คลิก
วิศวกร ระดับ 4 กองไฟฟ้า คลิก

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-2556-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2.html/feed/ 0
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2556 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%a3.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597-%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2597-%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594-%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2599-%25e0%25b8%25a3 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%a3.html#comments Fri, 12 Oct 2012 05:44:26 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1079 more »]]> บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2556 ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่พัฒนารายการ เจ้าหน้าที่จัดหารายได้ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 12 ตุลาคม 2555สำหรับผู้ที่สนใจงานราชการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2556

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2556

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2556

รายละเอียดงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงาน

1.ผู้ตรวจสอบภายใน

2.เจ้าหน้าที่จัดหารายได้

3.เจ้าหน้าที่พัฒนารายการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

(วิธีดาว์โหลดคลิก)

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%a3.html/feed/ 0