หางานบริษัท 2556/2013 สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานพาร์ทไทม์ part time เสาร์ อาทิตย์ งานเสริม งานพิเศษ หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม อาชีพอิสระ » งานราชการ http://www.bkkparttimejobonline.com หางานบริษัท 2556/2013 สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานพาร์ทไทม์ part time เสาร์ อาทิตย์ งานเสริม งานพิเศษ หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม อาชีพอิสระ Sat, 05 Jan 2013 00:10:09 +0000 th hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.5 สมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต รับสมัครนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 9 อัตรา http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%aa.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25aa http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%aa.html#comments Sat, 05 Jan 2013 00:09:53 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1704 more »]]> สมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต รับสมัครนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 9 อัตรา ผู้สนใจงานราชการ รับสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2556 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

สมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต รับสมัครนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 9 อัตรา

สมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต รับสมัครนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 9 อัตรา

รายละเอียดงานราชการ

ตำแหน่งงาน นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท 9 อัตรา

เงินเดือน 15,300-16,830 บาท

คุณสมบัติ

- เป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานราชการ

(วิธีดาวน์โหลดคลิก)

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%aa.html/feed/ 0
งานราชการที่เปิดสอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 2556 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1.html#comments Fri, 04 Jan 2013 03:02:50 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1693 more »]]> งานราชการที่เปิดสอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 ผู้สนใจงานราชการ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2556 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

งานราชการที่เปิดสอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 2556

งานราชการที่เปิดสอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 2556

รายละเอียดงานราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานราชการ

(วิธีดาวน์โหลดคลิก)

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1.html/feed/ 0
งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี และปวส. 20 อัตรา http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2599 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99.html#comments Fri, 04 Jan 2013 02:38:06 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1670 more »]]> งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี และปวส. 20 อัตรา ผู้สนใจงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2556 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี และปวส.

งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี และปวส.

รายละเอียดงานราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ รวม 20 อัตรา

- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
– นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
– เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
– นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
– นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
– นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานราชการ

(วิธีดาวน์โหลดคลิก)

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99.html/feed/ 0
งานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักบริหารงานบุคคล http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3-%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97.html#comments Thu, 03 Jan 2013 00:09:33 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1611 more »]]> สมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) รับสมัครนักบริหารงานบุคคล ผู้สนใจงานราชการ รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มกราคม 2556 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

งานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักบริหารงานบุคคล

งานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักบริหารงานบุคคล

รายละเอียดงานราชการ

ตำแหน่งงาน นักบริหารงานบุคคล

เงินเดือน 13,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ช/ญ อายุไม่เกิน 30 ปี ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

- สามารถใช้งาน Ms. Office และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการวิเคราะห์ จับประเด็นและสรุปความ

- สุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ทะเบียนประวัติบุคลากร ดำเนินการ ตรวจสอบ ตรวจทาน ประสานงานในการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร และหนังสือรับรอง การจัดงานประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ประสานงานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานบริหารงานบุคคล งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติ(Resume) +รูปถ่าย+ Transcript มาที่ hเมล rd.recruitment@kmutt.ac.th  โดยจะนัดสัมภาษณ์ในวันที่ 14-18 มกราคม 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อคุณภาณุพงษ์ ตราชู หรือคุณกุลเวทย์ ประดับเวทย์ โทรศัพท์ 02-470-8079 หรือ 02-470-8084

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97.html/feed/ 0
สมัครงานราชการ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a8.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3-%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a8 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a8.html#comments Wed, 02 Jan 2013 10:08:42 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1605 more »]]> สมัครงานราชการ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้สนใจงานราชการ รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มกราคม 2556 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

สมัครงานราชการ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

สมัครงานราชการ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดงานราชการ
ตำแหน่งงาน นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (8) 7 – 3731 สังกัดโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์

เงินเดือน 11,330 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- ปฏิบัติงานโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

ข้อกำหนดภาระงาน

1. งานการเงินด้านตรวจจ่าย

- ตรวจเอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง

- บันทึกกันเงินในทะเบียนคุมรายได้ / เอกสารกันเงิน

- ตรวจความถูกต้องของเอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน และตรวจรายงานอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้างและเบิกจ่ายเงินตามเอกสารหลักฐาน

- จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินพร้อมบันทึกในสมุดคุมสำคัญจ่ายเงิน

- คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- บันทึกในสมุดคุมใบสำคัญหลักฐานขอเบิกเงิน

- เขียนเช็คสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการฯ ให้กับบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า บุคคลธรรมดา

- จ่ายเช็คค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการฯ ให้กับเจ้าหนี้

- จ่ายเงินสดค่าตอบแทนต่างๆ ให้กับโครงการฯ

- ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน

- ตรวจสอบความถูกต้องของใบนำส่งรายได้

- จัดทำรายการโอนเงินเดือนในโปรแกรมเงินเดือน นำส่งธนาคาร

- ติดต่อธนาคารและสหกรณ์เพื่อฝาก ถอนเงิน และอื่นๆ

- จัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อส่งให้กองคลังโอนเงินเข้าบัญชีโครงการฯ

- งานตรวจสอบและรายงานยอดคงเหลือ (ถ้ามี)

- จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปีให้กับแพทย์ ผู้อำนวยการ พนักงาน เพื่อยื่นภาษีประจำปี

- พิมพ์บันทึกข้อความขออนุมัติต่างๆ เช่น อนุมัติจ้าง , เงินยืม , สรุปสต๊อคยา

2. งานอื่นๆ

- จัดเก็บเอกสารโครงการฯ ให้เป็นหมวดหมู่ ทั้งใบสำคัญจ่ายและใบเสร็จรับเงิน

- ตอบปัญหาและให้คำแนะนำต่างๆ

- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อดำเนินการติดตามในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- รายงานและปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร

- สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) ณ งานบริหารและธุรการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3739-5415-5 ต่อ 60224 , 60225

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน

คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

 

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a8.html/feed/ 0
งานราชการที่เปิดสอบ กองทัพอากาศรับสมัครสอบเป็นราชการ2556 จำนวน 363 อัตรา http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%ad.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%ad.html#comments Tue, 01 Jan 2013 00:09:58 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1481 more »]]> งานราชการที่เปิดสอบ กองทัพอากาศรับสมัครสอบเป็นราชการ ประจำปี 2556 จำนวน 363 อัตรา ผู้สนใจงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 5 มีนาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

งานราชการที่เปิดสอบ กองทัพอากาศรับสมัครสอบเป็นราชการ2556 จำนวน 363 อัตรา

งานราชการที่เปิดสอบ กองทัพอากาศรับสมัครสอบเป็นราชการ2556 จำนวน 363 อัตรา

รายละเอียดงานราชการ
ตำแหน่งงาน

ชั้นสัญญาบัตร 35 อัตรา รับสมัครวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท

ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร (ประทวน) 328 อัตรา รับสมัครวุฒิม.ต้น-ปลาย ปวช. และปวส.

การรับสมัครงาน
รับสมัครทางinternet ได้ที่ http://job.rtaf.mi.th 

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานราชการ

(วิธีดาวน์โหลดคลิก)

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%ad.html/feed/ 0
งานราชการที่เปิดสอบ กองทัพบกเปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2556 จำนวน 71 อัตรา http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87.html#comments Mon, 31 Dec 2012 00:09:57 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1476 more »]]> งานราชการที่เปิดสอบ กองทัพบกเปิดสอบ นายทหารสัญญาบัตร 2556 จากบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน จำนวน 71 อัตรา ผู้สนใจงานราชการ รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

งานราชการที่เปิดสอบ กองทัพบกเปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2556 จำนวน 71 อัตรา

งานราชการที่เปิดสอบ กองทัพบกเปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2556 จำนวน 71 อัตรา

รายละเอียดงานราชการ

กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 3 ศิลปศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 4 การเงินการบัญชี
กลุ่มสอบที่ 5 ศาสนศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานราชการ

(วิธีดาว์โหลดคลิก)

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87.html/feed/ 0
เปิดสอบงานราชการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนายร้อยตำรวจ ปี 2556 (ชาย/หญิง) http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3-%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5.html#comments Thu, 13 Dec 2012 13:36:37 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1450 more »]]> สมัครงานราชการ  เปิดสอบงานราชการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนายร้อยตำรวจ ปี 2556 (ชาย/หญิง) ผู้สนใจงานราชการ รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 55 – วันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 56 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

เปิดสอบ งานราชการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนายร้อยตำรวจ ปี 2556 (ชาย/หญิง)

เปิดสอบงานราชการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนายร้อยตำรวจ ปี 2556 (ชาย/หญิง)

รายละเอียดงานราชการ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัคร ข้าราชการตำรวจ (ชาย-หญิง) และบุคคลภายนอกหญิง ประจำปีการศึกษา 2556

เพศหญิงเปิดรับสมัครดังนี้

- รับสมัคร ม.6 (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง

- รับสมัครนักเรียนหญิงสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

- รับสมัครชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง

- รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

เพศชายเปิดรับสมัครดังนี้

- รับสมัครชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็น นรต.

-รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

**คำเตือน

หากพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดใน รร.นรต. เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือในการสอบเข้าเป็น นรต. และ นตท. ทาง รร.นรต. จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด ดังนั้น จึงขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าการสอบเข้าเป็น นรต.และ นตท. เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม มีมาตรฐานและโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

กำหนดการรับสมัคร

1 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 55 – วันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 56
2 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 55 เป็นต้นไป

3 สอบรอบแรก (ข้อเขียน) วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 56 เข้าห้องสอบเวลา 12.๐๐ น. เริ่มทำข้อสอบ 13.๐๐ น. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บางนา

หลักฐานที่ใช้แสดงในวันสอบข้อเขียน มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวสอบ (ผู้สมัครทุกคน)

2. บัตรประชาชน (ผู้สมัครทุกคน)

3. บัตรข้าราชการตำรวจ หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา

(เฉพาะข้าราชการตำรวจชาย/หญิง เท่านั้น)

ประกาศผลสอบ รอบแรก

ทางอินเทอร์เน็ต วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 56 เว็บไซต์  www.rpca-admission.com , www.rpca.ac.th , itar.rpca.ac.th

รายงานตัวด้วยตนเอง รอบแรก วันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 56 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และตรวจร่างกาย วันจันทร์ที่ 11 – วันอังคารที่ 12 ก.พ. 56 ที่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รพ.ตร.) + พิมพ์ลายนิ้วมือ

เฉพาะกลุ่มบุคคลภายนอก (หญิง)

ตรวจร่างกาย วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 56 ณ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รพ.ตร.)

สอบพลศึกษา วันพุธที่ 20 ก.พ. 56 ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ยื่นหลักฐานการสมัครและคะแนนเพิ่มพิเศษ วันพุธที่ 2๐ ก.พ. 56 ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วัดขนาดร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 56 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประกาศผลสอบ รอบสุดท้าย ทางอินเทอร์เน็ต วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 56 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ทำสัญญามอบตัว วันอังคารที่ 12 มี.ค. 56 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เปิดการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษา รร.นรต. , ศูนย์บริการทางการศึกษา (ศบศ.)

เว็บไซต์ http://www.rpca-admission.com/

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5.html/feed/ 0
สมัครงานราชการ กองบิน 21 (อุบลราชธานี) รับสมัครช่างโยธา 1 อัตรา http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-21-%e0%b8%ad.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599-21-%25e0%25b8%25ad http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-21-%e0%b8%ad.html#comments Wed, 12 Dec 2012 12:44:47 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1440 more »]]> สมัครงานราชการ กองบิน 21 (อุบลราชธานี) รับสมัครช่างโยธา 1 อัตรา ผู้สนใจงานราชการ รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555 – 3 มกราคม 2556 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

สมัครงานราชการ กองบิน 21 (อุบลราชธานี) รับสมัครช่างโยธา 1 อัตรา

สมัครงานราชการ กองบิน 21 (อุบลราชธานี) รับสมัครช่างโยธา 1 อัตรา

รายละเอียดงานราชการ
ตำแหน่งงาน ช่างโยธา 1 อัตรา

ที่อยู่ กองบิน 21 เลขที่ 97 ถนน อุปลีสาน ต.ไร้น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร 0-4524-3090

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานราชการ

(วิธีดาว์โหลดคลิก)

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99-21-%e0%b8%ad.html/feed/ 0
สมัครงานราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครงาน 29 อัตรา http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2592%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2 http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2.html#comments Fri, 07 Dec 2012 13:04:09 +0000 admin http://www.bkkparttimejobonline.com/?p=1402 more »]]> สมัครงานราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ ผู้สนใจงานราชการ รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 มกราคม 2556 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างค่ะ

สมัครงานราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครงาน 29 อัตรา

สมัครงานราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครงาน 29 อัตรา

รายละเอียดงานราชการ

ตำแหน่งงานรวม 29 อัตรา

-เจ้าหน้าที่ระบบงานข้อมูลร้องเรียน
-เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
-นักคอมพิวเตอร์
-นักวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
-เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
-นายช่างเทคนิค
-เจ้าพนักงานธุรการ

ที่อยู่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2223-2593-9 , 0-2222-4102-9 แฟลกซ์ 0-2225-3785

]]>
http://www.bkkparttimejobonline.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2.html/feed/ 0